Home Ferskvannsakvarieartikler OVERSIKT OVER FILTER MEDIETYPER

OVERSIKT OVER FILTER MEDIETYPER

0
OVERSIKT OVER FILTER MEDIETYPER

Riktig filtrering er nøkkelen til å holde ferskvannsakvariet sunt. Når det kommer til filtrering er det en rekke typer medier å velge mellom, så lær deg det grunnleggende før du tar en beslutning. En av de viktigste aspektene ved å opprettholde et sunt og blomstrende ferskvannsakvarium er å ha riktig filtrering system. Ikke bare er det mange forskjellige typer filtre å velge mellom, men du må også tenke på hvilken type filtermedier du vil bruke. Hvis du er ny på akvariehobbyen, er du kanskje ikke klar over hvor mye du kan tilpasse akvariefilteret ditt. Du er kanskje kjent med de tre typene filtrering – mekanisk, kjemisk og biologisk – men du er kanskje ikke klar over at det er mange typer spesialfiltermedier som faller innenfor disse kategoriene. Hvis du er seriøs med å holde tanken sunn og tankinnbyggerne fornøyde, bruk noen minutter til å lære det grunnleggende om forskjellige typer filtermedier for å se om det kan være en måte å forbedre vannkvaliteten i tanken på

Mekanisk filtermedium

Formålet med mekaniske filtermedier er å fysisk fange faste avfallspartikler, og dermed fjerne det fra vannsøylen. Disse faste avfallspartiklene kan omfatte uspist fiskemat, fiskeavføring, støv, råtnende plantemateriale og annet organisk rusk. Den vanligste typen mekaniske filtermedier er en svamp – denne typen filtermedier er svært holdbare og enkle å bruke. Filterull er også populært, og det kan fange opp finere partikler enn svampfiltermedier – filterull brukes ofte til å «polere» akvarievann, og siler ut stoffer som mulm og silt. En annen type mekanisk filtermedium er grus. Grus er hovedkilden til mekanisk filtrering i et undergrusfilter, og det gir den doble fordelen ved også å fungere som et biologisk filter. Problemet med dette filtermediet er at det kan komprimere, noe som kan hemme plantevekst og kan påvirke vannkvaliteten i tanken din.

Les også  TOPP KOMMERSIELL MAT FOR FERSKVANSFISK

Kjemisk filtermedium

Kjemiske filtermedier, eller kjemisk aktive filtermedier, finnes i flere forskjellige former. En av de vanligste typene aktivert kull (eller trekull) som fjerner oppløste organiske forbindelser fra tankvann, og dermed holder det rent og klart. Ulempen med denne typen filtermedier er at hvis du utfører hyppige vannskift, blir det unødvendig å ha aktivt kull for å fjerne oppløst avfall fra vannet. En annen type kjemisk filtermedium, korallsand, brukes vanligvis som et biologisk filtermedium i marine tanker, men kan brukes som kjemiske filtermedier i ferskvannstanker. Denne typen media kan brukes sammen med et undergrusfilter, og det tjener fordelen ved å øke pH og hardheten til bløtt vann over tid ettersom sanden løses opp.
Hvis du er ny på akvariehobbyen, har du kanskje ikke hørt om en spesialisert type kjemisk filtermedium kalt ammoniakkfjerner. Denne typen filtermedier er vanligvis laget av zeolitt og absorberer naturlig ammonium. Den ammoniakkfjernende kvaliteten til denne typen filtermedier gjør den spesielt nyttig i nye tanker og sykehustanker som må klargjøres raskt. En annen type ukonvensjonelle kjemiske filtermedier er torv – dette stoffet brukes ofte i biotoptanker for å senke pH og for å myke opp akvarievannet. Problemet med denne typen filtermedier er at den kan suge tanniner inn i tanken, og gjøre vannet brunt eller gult.

Biologisk filtermedium

Formålet med biologiske filtermedier er å gi en overflate hvor nyttige bakterier kan vokse og bryte ned oppløste stoffer i tankvannet. Å dyrke en sunn koloni av disse gunstige bakteriene i tanken din er en viktig del av å opprettholde nitrogensyklusen, som er nøkkelen til å holde tankvannet rent og klart. Mens kjemiske filtermedier tjener til å aktivt fjerne stoffer fra tankvann, gir biologiske filtermedier ganske enkelt et sted for gunstige bakterier å vokse. Denne typen filtermedier kan ha form av keramiske rør, plastkuler eller skuminnsatser. Keramiske rør eller ringer regnes som et av de beste biologiske filtermediealternativene – de tilbyr en overflate med fine groper som gjør det mulig for gunstige bakterier å vokse og reprodusere. Ulempen med denne typen filtermedier er at den er stiv og kan ta mer plass enn andre typer filtermedier.
Plastkuler, ofte kalt biokuler, er en annen populær form for biologisk filtermedium. Disse ballene er dekket av små knagger som øker overflaten for å lette bakterievekst samtidig som de tillater uhemmet vannstrøm. Denne typen filtermedier er populære i våt/tørre filtre, og de er vanligvis rimeligere enn keramiske ringer. Svampblokker og -innsatser tjener den doble funksjonen å fungere som mekaniske og biologiske filtermedier. Ikke bare vil en svamp gi rikelig med overflate som nyttige bakterier kan reprodusere på, men den vil også fange faste avfallspartikler.
Når det gjelder å utstyre tanken din med et høykvalitets filtreringssystem, må du tenke på mer enn bare selve filteret. Like viktig som filtermodellen du velger er typen filtermedium du fyller den med. For å holde tanken ren og sunn må du finne en balanse i mekanisk, kjemisk og biologisk filtrering, og for å gjøre det må du ta en informert avgjørelse angående filtermediet ditt.

Les også  FISK Å UNNGÅ FOR PLANTEDE FERSKVANNTANKER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here